Used to + nedoločnik je struktura, ki jo uporabljamo, kadar želimo govoriti o preteklih navadah, ki v sedanjosti ne veljajo več. Spodaj si oglejte rabo te fraze, nato pa vabljeni k reševanju nalog, ki jih najdete med gradivi.

Used to + nedoločnik se uporablja, ko govorimo o pretekli navadi, torej stvareh, dogodkih in stanjih, ki so se dogajala v preteklosti in se sedaj ne dogajajo več:

I used to sleep five hours per nihgt but now I sleep much longer.
Včasih sem spal pet ur na noč, sedaj pa spim precej dlje.

She used to smoke a lot.
Ona je včasih veliko kadila. (Ne kadi več.)

 

Used to + nedoločnik se uporablja v trdilnih, vprašalnih in nikalnih stavkih:

Did you use to drink coffee?
Si ti včasih pil kavo?
I didn’t use to drink tea, but now I do.
Včasih nisem pil čaja, sedaj pa ga.

Paziti moramo, da strukture used to + nedoločnik ne zamenjujemo s podobno strukturo be used to + glagol –ing. Be used to + glagol -ing namreč uporabljamo v primeru, ko govorimo o nečem, česar smo se navadili in je tako za nas postala navada:

I’m used to getting to bed at 10pm.
Navajen sem, da grem v posteljo ob desetih zvečer.

Povezava do vaj USED TO + NEDOLOČNIK