StoritevCena
Mesečni tečaj (min 3 osebe, 4 x 60min) 40 €

Individualna ura (45min)

Ura dvojice (45 min)

Inštrukcije (45 min)

 24 €

 30,50 €

 21 €

Anglitnice in jezikalnice (8-urni program)

Anglitnice (4-urni program)

 150 €

 90 €

Prevod TJ – SLJ (stran) 18 €
Prevod SLJ – TJ (stran) 20 € 
Prevod TJ – TJ (stran) 22 €
Lektoriranje SLJ (stran) 4 €

Za ure izven naših prostorov (Ulica Ivanke Uranjek 1, Žalec) se obračunajo potni stroški v višini 0,43 € na kilometer.

Cenik je veljaven od 1. 9. 2023 dalje.