Verjetno vas je večina že slišala za božično pesem (ang. christmas carol) Twelve Days of Christmas. Če še niste, jo lahko poslušate spodaj, v današnjem prispevku pa vam bomo povedali nekaj o njenem izvoru, nastanku ter različicah.

 

 

Twelve Days of Christmas (Dvanajst dni božiča) je pesem, ki zajema dvanajst dni po božiču, od 25. 12. do 5. 1. Prva zabeležba njene objave sega v leto 1780 in je domnevno francoskega izvora. Pesem je bila na začetku brez melodije in se je uporabljala kot izštevanka. Leta 1909 je Frederic Austin dodelal še melodijo in tako je nastala različica, ki jo poznamo še danes. Pesem je zgrajena tako, da se verzom prejšnje kitice doda nov verz, kar imenujemo naraščajoča pesem (ang. cumulative song).

Pesem ima dvanajst kitic, vsaka kitica predstavlja en dan božiča in eno darilo, ki ga podarja my true love (moja prava ljubezen). Obstaja tudi različica, kjer je bila darovalka tudi my mother (moja mati) darila pa so skozi zgodovino predajali na tri načine: give (dati), send (poslati) in bring (prinesti). Danes je prvi verz uveljavljen v obliki On the first day of Christmas my true love sent to me (Prvi dan božiča mi je moja prava ljubezen poslala).

Ni znano, kaj naj bi določena darila pomenila, niti se ne ve, zakaj pesem vsebuje toliko ptic. Ena izmed razlag pravi (The Oxford Dictionary of Nursery Rhymes), da naj bi darila predstavljala hrano in športne aktivnosti za vsak mesec v letu. V tem primeru peti dan kot dar ne bi nastopili zlati prstani (golden rings), ampak zlati fazani (golden pheasants).

Kot zanimivost naj povemo še to, da če seštejemo vsa darila vseh dni skupaj, dobimo natanko 364 daril. To pomeni eno darilo za vsak dan v letu, če izvzamemo božični dan.

Med našimi gradivi boste našli kartice daril za vsak dan, spodaj pa si lahko preberete slovenski prevod pesmi, ki smo ga sestavili posebej za vas.

Prvi dan božiča

moj dragi mi je dal

jerebico na hruški.

 

Drugi dan božiča

moj dragi dal mi je

dve grlici

in jerebico na hruški.

 

Tretji dan božiča

moj dragi dal mi je

tri putke,

dve grlici

in jerebico na hruški.

 

Četrti dan božiča

moj dragi dal mi je

štiri ptičice,

tri putke,

dve grlici

in jerebico na hruški.

 

Šesti dan božiča

moj dragi dal mi je

šest valečih gosi,

pet prstanov,

štiri ptičice,

tri putke,

dve grlici

in jerebico na hruški.

 

Sedmi dan božiča

moj dragi dal mi je

sedem labodov,

šest valečih gosi,

pet prstanov,

štiri ptičice,

tri putke,

dve grlici

in jerebico na hruški.

 

Osmi dan božiča

moj dragi dal mi je

osem molžečih dekel,

sedem lebdečih labodov,

šest valečih gosi,

pet prstanov,

štiri ptičice,

tri putke,

dve grlici

in jerebico na hruški.

 

Deveti dan božiča

moj dragi dal mi je

devet plesočih damic,

osem molzečih dekel,

sedem lebdečih labodov,

šest valečih gosi,

pet prstanov,

štiri ptičice,

tri putke,

dve grlici

in jerebico na hruški.

 

Deseti dan božiča

moj dragi dal mi je

deset poskočnih lordov,

devet plesočih damic,

osem molzečih dekel,

sedem lebdečih labodov,

šest valečih gosi,

pet prstanov,

štiri ptičice,

tri putke,

dve grlici

in jerebico na hruški.

 

Enajsti dan božiča

moj dragi dal mi je

enajst dudarjev na dudah,

deset poskočnih lordov,

devet plesočih damic,

osem molzečih dekel,

sedem lebdečih labodov,

šest valečih gosi,

pet prstanov,

štiri ptičice,

tri putke,

dve grlici

in jerebico na hruški.

 

Dvanajsti dan božiča

moj dragi dal mi je

dvanajst bobnarjev na bobnih,

enajst dudarjev na dudah,

deset poskočnih lordov,

devet plesočih damic,

osem molzečih dekel,

sedem lebdečih labodov,

šest valečih gosi,

pet prstanov,

štiri ptičice,

tri putke,

dve grlici

in jerebico na hruški.

(Prevedla Mateja Ropas)