Zagotovo se vam je ob tem naslovu pred očmi pojavila neskončna razpredelnica oblik, ki jih je treba ponavljati do onemoglosti, da si jih vsaj približno zapomnimo in spravimo najprej v kratkoročni ter nato še v dolgoročni spomin. Naš cilj je, da glagole usvojimo za vedno in jih tako spravimo v dolgoročni spomin. That’s easier said than done. Najprej si bomo ogledali nekaj najpogostejših napak, ki jih delamo pri učenju nepravilnih glagolov.

UČENJE PO SEZNAMU

Največja napaka, ki jo pri učenju nepravilnih glagolov lahko naredimo, je učenje v zaporedju. Seveda je v začetni fazi to čisto sprejemljivo, v nadaljevanju pa nam ravno seznamsko memoriziranje utegne povzročiti kar nekaj preglavic. Zakaj? Če se učimo oblik v določenem zaporedju, si jih bomo tudi tako zapomnili in ko bo potrebno določeno obliko priklicati, nas bo ta izolirana oblika zmedla, saj smo navajeni, da vedno nastopa za določenim glagolom. Tako smo na primer navajeni, da za oblikami become-became-become vedno pride begin-began-begun. S tem si nehote ustvarimo nek ritem od katerega postane odvisen naš priklic in brez glagola become ne znamo najti oblik glagola begin.

UČENJE OBLIK PO VRSTI

Naslednja napaka pri učenju nepravilnih glagolov je učenje po vrstnem redu oblik. Iz enakega vzroka kot učenje po seznamu, je tudi v tem primeru priklic odvisen od predhodne oblike, s tem pa porabimo več časa, da najdemo pravo obliko, kar upočasnjuje tekočnost govora.

UČENJE GLAGOLOV BREZ KONTEKSTA

Oblike same po sebi nimajo ravno veliko koristi, če jih ne osmislimo. To storimo tako, da glagol postavimo v stavek, saj hkrati s tem urimo njegovo rabo ter strukture, v katerih se pojavlja. Primere lahko najdemo v naših najljubših besedilih pesmi ali v kakšnih drugih tekstih na spletu.

Do sedaj smo našteli nekaj napak, ki jih počnemo v zvezi z učenjem nepravilnih glagolov in tako smo prišli do dela, kjer bomo opisali, kako pa se učinkovito učiti teh neskončnih seznamov oblik.

DOBRE PRAKSE UČENJA NEPRAVILNIH GLAGOLOV

Najprej moramo vedeti, kaj sploh pomeni in zakaj se uporablja npr. druga oblika glagola, saj le tako naše učenje dobi smisel. Nato si pripravimo glagole, ki si jih želimo naučiti. Nikoli ne vzamemo preveliko količino, saj bomo tako hitreje pomešali stvari ali pa zaradi preveč besed obupali. Recimo, da vzamemo deset glagolov, ki se jih danes želimo naučiti. Vzamemo A4 papir, ki ga zložimo v harmoniko in po zgibanih črtah izrežemo. Vsak listek, ki ga dobimo prepognemo tako, da dobimo tri dele. Na vsak del bomo zapisali obliko nepravilnega glagola, na drugo stran pa prevod glagola. Sliši se kar nekaj dela, vendar pa bomo s tem pripravili učinkovite temelje in si prihranili čas v prihodnosti, hkrati pa še vadili zapis oblik. Glagole se nato učimo tako, da jih naključno vlečemo iz škatlice/vrečice. Listek je narejen tako, da ga lahko zložimo, kakor želimo in tako urimo glagole tako, da nam je izhodišče slovenski prevod, prva, druga ali tretje oblika glagola. Vsak dan dodajamo nove glagole in ponovimo prejšnje. Ko določen glagol znamo, ga ločimo od drugih in ga ponavljamo le enkrat tedensko.

Na eno stran zapišemo prevod, na drugo oblike
Iz kupa glagolov po naključnem vrstnem redu vlečemo glagole

Na drug listek zapišemo primer stavka za vsak glagol posebej, lahko tudi za vsako obliko posebej. Ko povlečemo glagol, hkrati poiščemo stavek in ga na glas preberemo. Tako glagol osmislimo in ga postavimo v kontekst.

Naslednja stvar, ki nam bo olajšala učenje je, da glagole povežemo v skupine, glede na tvorbo oblik. Na primer: skupaj bodo šli glagoli, ki imajo v vseh treh primerih isto obliko (cut-cut-cut, put-put-put, hit-hit-hit). Da si bomo lažje zapomnili, kateri glagoli sodijo skupaj, jih lahko povežemo v zgodbico. Če bo zgodbica v slovenščini ali angleščini pa je odvisno od nas. Bolj kot bo zgodbica smešna, pretirana ali absurdna, bolj se nam bo vtisnila v spomin. Primer zgodbice v slovenščini: Mama Vrabec je rezala (cut)črva svojim trem lačnim otrokom. Postavila (put)  ga je na mizo in ko je mali Vrabček hotel ukrasti košček črva, ga je mama Vrabec udarila (hit) po peruti.

Za utrjevanje glagolov pa je lahko odličen pripomoček tudi vaš računalnik ali telefon, saj na spletu obstaja mnogo strani, ki ponujajo igrice, s katerimi je utrjevanje glagolov veliko bolj zabavno. Primeri strani: Jeopardy Quiz Show, Hangman, Verb Wheel

Pa uspešno učenje!