Deveti razred je izjemno pomembno leto v otrokovem življenju. Takrat se sprejemajo prve odločitve o nadaljnji poklicni in s tem tudi življenjski poti. V tem letu se še posebej zavedamo, kako pomembno je nabiranje točk, saj imajo najbolj zaželene šole vsako leto omejitev vpisa. Del teh točk se pridobi z ocenami v zadnjih treh razredih, drugi del pa iz treh predmetov nacionalnega preverjanja znanja, s kratico poimenovanega NPZ. Dva predmeta sta konstantna skozi vsa leta na vseh šolah – matematika in slovenščina, tretji predmet pa se lahko od šole do šole razlikuje. Minister običajno izbere štiri predmete, ki se bodo tisto leto preverjali, kateri izmed štirih predmetov bo na kateri šoli, pa je stvar naključnega razvrščanja.

Letos je tako eden izmed štirih predmetov, ki se bodo kot tretji predmet preverjali v devetem razredu, angleščina in bo tako skupaj s slovenščino in matematiko soodločala, kakšen izkupiček bodo učenci nesli s seboj v boj za mesta na srednjih šolah. V roku enega tedna bodo devetošolci morali pokazati kompleksno znanje iz treh različnih področij. Zato smo se odločili, da vam ponudimo tečaj, ki bo vašim otrokom olajšal priprave in jim dal dobro popotnico znanja in točk za njihovo prihodnost.

Na tečaju bomo najprej preučili sam sistem NPZ-a, ki je sestavljen iz štirih delov: slušnega razumevanja, bralnega razumevanja, rabe jezika in pisnega sporočanja. Pri slušnem razumevanju se nam vse prepogosto dogaja, da jezik v umetnem okolju (npr. razred, tečaji…) odlično razumemo, ko pa poslušamo naravne govorce, ljudi z drugačnim dialektom ali pa so vmes različne motnje (avtomobili, sirene, govor drugih ljudi…) pa se naše razumevanje drastično zmanjša. Naši možgani »zmrznejo«, izgubimo se v pripovedi in zaključimo s sklepom, da tega tako ne bomo nikoli razumeli. Ravno takšne slušne naloge se zelo rade znajdejo v NPZ-jih (da ne govorimo o resničnem življenju), zato že od samega začetka vzpodbujamo takšne »motilce« v okolju tudi med samim procesom učenja. Na podoben način se bomo strateško lotili obravnave vsakega izmed štirih poglavij, tako da bo 13. maja 2019 angleški NPZ res piece of cake.