V tokratni objavi bomo razbijali mite o zgodnjem učenju jezika. Vas zanima, kaj se bo potrdilo in kaj ne? Če kakšen dvom, ki ga tukaj nismo obravnavali, grize tudi vas, vas lepo vabimo, da nam ga zapišete v komentar ali pa nas kar direktno kontaktirate.

UČENJE TUJEGA JEZIKA V ZGODNJEM OTROŠTVU BO NEGATIVNO VPLIVALO NA MATERNI JEZIK

To je eden izmed pogostih pomislekov staršev, ko razmišljajo, če bi otroka vključili v tečaj jezika. Strah pred negativnim vplivom na materni jezik je popolnoma odveč, saj tuji jezik v možganih tvori posebne povezave, ki ne vplivajo na že obstoječe povezave. Tako usvajanje tujega jezika ne bo brisalo besed in struktur maternega jezika. 

Celo nasprotno! 

Učenje tujega jezika lahko pomaga otrokom razviti boljšo zavest o jezikih nasploh, vključno z razumevanjem slovničnih struktur in pomena besed. To lahko pozitivno vpliva tudi na razvoj njihovega maternega jezika.

OTROK, KI SE UČI TUJEGA JEZIKA BO PAMETNEJŠI

Znanstveniki se strinjajo, da otroci, ki se učijo tujega jezika, lahko pridobijo številne kognitivne koristi, vključno z izboljšano pozornostjo, spominom, kreativnostjo in logičnim razmišljanjem. Vendar pa ne moremo enoznačno reči, da so otroci, ki se učijo tujega jezika, “pametnejši” od otrok, ki tega ne počnejo, saj je inteligentnost kompleksen in večdimenzionalen koncept, ki ne izvira iz enega samega dejavnika.

Otroci, ki se učijo tujega jezika, lahko razvijejo boljše komunikacijske veščine in se bolje prilagajajo različnim okoljem in kulturam. Prav tako se lahko izboljšajo abstraktno mišljenje in  jezikovne spretnosti, kar lahko vpliva na njihove akademske dosežke. Poleg tega lahko učenje tujega jezika pomaga tudi pri razvoju empatije in medkulturne ozaveščenosti, kar je izjemnega pomena v dobi hitre globalizacije.

Vsekakor pa učenje tujega jezika predstavlja pozitivno izkušnjo, ki lahko spodbudi otrokov razvoj in mu omogoči priložnosti, ki jih morda sicer ne bi imel.

ČE OTROK NI TALENTIRAN ZA JEZIK, GA NIKOLI NE BO ZNAL

Da, otrok se lahko nauči jezika, tudi če ni za to talentiran. Medtem ko lahko nekateri otroci lažje in hitreje usvojijo jezik kot drugi, je večina otrok sposobna naučiti se novega jezika, če jim je zagotovljeno primerno okolje in podpora.

Pomembno je razumeti, da učenje jezika zahteva veliko prakse in vztrajnosti. Otrok, ki ima težave pri učenju jezika, lahko doseže dobre rezultate z rednim učenjem, ponavljanjem in prizadevanjem.

Prav tako je pomembno, da se otroke spodbujamo k učenju jezika na način, ki ustreza njihovi starosti. Predšolskim otrokom tako nikakor ne bomo predavali o pravilih present simplea, ampak bomo za njih izbrali primerno tematiko in jo njihovi starosti primerno tudi podali.

Talent gora ali dol, pomembno je, da starši in učitelji spodbujajo otroka k učenju in ga podpirajo pri njegovih prizadevanjih. S pozitivno naravnanostjo in trudom se lahko otrok nauči novega jezika, ne glede na to, ali ima za to “talent” ali ne.

OTROCI SE BOLJE IN HITREJE UČIJO TUJIH JEZIKOV

Ni nujno, da se otroci lažje in hitreje učijo tujih jezikov, vendar obstaja nekaj raziskav, ki kažejo, da imajo otroci določene prednosti pri učenju tujih jezikov v primerjavi s odraslimi.

Ena od prednosti otrok je, da imajo večjo plastičnost možganov in se lahko hitreje prilagajajo novim okoljem in situacijam. To jim lahko omogoča, da se hitreje prilagodijo jeziku, katerega se učijo.

Poleg tega se otroci pogosto učijo tujega jezika skozi igro, kar jim omogoča, da se učijo bolj naravno in spontano, ne da bi se zavedali, da se učijo. To olajša proces učenja in naredi učenje bolj zabavno in manj stresno.

Vendar pa se lahko tudi odrasli učijo tujih jezikov z enakim uspehom kot otroci, če so dovolj motivirani in konsistentni pri učenju. V primerjavi z otroki že imajo razvite učne strategije, s katerimi lahko pospešijo proces učenja.

Za zaključek lahko ugotovimo, da ni prav nobenih pomislekov, da se otroci ne bi že zgodaj pričeli učiti tujega jezika. S pravim vodenjem je lahko to zelo lepa izkušnja, ki ima kot rezultat samo dobre stvari.