Frazemi so nekaj, kar naše znanje tujega jezika dvigne na višji nivo, hkrati pa nam povzroča nemalo preglavic, saj jih navadno ne moremo dobesedno prevesti. Za frazeme je značilna njihova večbesednost (torej so sestavljeni iz vsaj dveh besed), stalnost (to so stalne besedne zveze, ki jih ne moremo spreminjati in delujejo kot enota) in neizpeljivost pomena (pomena frazema ne moremo razbrati iz posamezne besede, niti sklepati na dobeseden pomen iz njegovih sestavin).

Frazemi so tako področje, ki jih je potrebno usvojiti v vsakem jeziku posebej in jih lahko najdete v različnih slovarjih.  Večina jezikov pa ima prav specializirane frazeološke slovarje, kjer najdemo razlage posameznih frazemov; v slovenščini je to Slovar slovenskih frazemov, ki ga je sestavil Janez Keber in ga lahko v elektronski obliki preiščete tule,  španščini pa so frazemi zbrani v Diccionario fraseológico documentado del español actual: Locuciones y modismos españoles (avtorji Manuel Seco, Olimpia Andrés in Gabino Ramos).

Velika noč je tako v španščini kot tudi v slovenščini poskrbela za kar nekaj frazemov. Pa si oglejmo nekaj španskih:

EL DOMINGO DE RAMOS – CVETNA NEDELJA

de Pascuas a Ramos: označuje čas velike noči do cvetne nedelje, ki je en teden pred veliko nočjo; redko, kdaj pa kdaj

Primer: Mis nietos me visitan de Pascuas a Ramos.

LA PASCUA – VELIKA NOČ

estar contento como una(s) pascua(s): biti zelo vesel in zadovoljen.

Primer: Juana está hoy contenta como una pascua, no sé qué le ha ocurrido.

cara de pascuas: vesel, veder obraz

Primer: Luna está enamorada, se ve por su cara de pascuas.

santas pascuas:  kadar želimo poudariti, da nimamo ničesar več dodati ali pa se o tem ne želimo več pogovarjati; in to je to

Primer: ¡Yo voy a salir y santas pascuas!

EL CALVARIO – KRIŽEV POT

estar pasando un calvario: križev pot je pot, ki jo je Jezus s križem na rami prehodil do vrha gore Golgota (tudi Kalvarija) in je sinonim za veliko trpljenje; preživljati veliko trpljenje

Primer: Estamos pasando un calvario, no nos sale nada bien.

LA CRUZ – KRIŽ

ser una cruz: biti nadloga, težava

Primer: Las comas en esloveno son mi cruz, no las entiendo.

LA MANO – ROKA

lavarse las manos: izraz ‘umiti si roke’ obstaja v enakem pomenu tudi v slovenščini in se nanaša na dejanje Poncija Pilata, ki si je po križanju umil roke; znebiti se krvide, ne sprejeti odgovornosti za negativno dejanje

Primer: El ponente pretende lavarse las manos de las consecuencias negativas del consumo del tabaco.

Želimo vam feliz Pascua!